Chodníky + veřejné osvětlení v ulicích Nad tratí, Ke Křišťálovu a Na Klinkách

Realizace duben - srpen 2019. Investor Město Náměšť n. O.