KOMPOST BEZPEČNÉ HNOJIVO POLNÍ DEN

Kompost ve zranitelných oblastech ochrany vod

Systém kompostování zemědělských zbytků včetně využívání dalších zdrojů organických hnojiv budou představeny v zemědělském podniku BEMAGRO Malonty. Kompost je jedním z typů organických hnojiv, které podnik produkuje a využívá v systému ekologického zemědělství a v oblastech erozního ohrožení a ochrany vod.

ČAS: 10.00 – 15.00 hod.

CENA: ZDARMA

TERMÍNY A MÍSTO: 3. května 2017 MALONTY, BEMAGRO, a.s.

PROGRAM

 • Legislativa (související právní předpisy – odpady, hnojiva, dotace, AEO)
 • Ekonomika
 • Vliv na půdu – kvalita kompostu, agrotechnika
 • Technologie výroby kompostu a její vliv na kvalitu kompostu
 • Diskuze
 • Exkurze na kompostárny s prezentací praxe

LEKTOŘI

 • Dr. Wilfried Hartl (BFA Vídeň)
 • Ing. Květuše Hejátková, ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.
 • Ing. Jaroslav Záhora, CCs., Mendlova univerzita Brno
 • Ing. Barbora Badalíková, VÚPT Troubsko s.r.o.

Přihlásit se na akci

Na POLNÍ DEN je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář, který najdete na www.zeraagency.eu.

Organizační záležitosti Jitka Schellová mob: 724 082 737, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

TATO AKCE JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU: „PROPAGACE A PODPORA KOMPOSTU JAKO PROSTŘEDKU PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŮDY“, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ. POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.


KOMPOSTOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ A INOVACE TECHNOLOGIE KOMPOSTÁRNY PRO ZAJIŠTĚNÍ HYGIENIZACE KALŮ POLNÍ DEN

Odborný seminář v terénu představí problematiku zemědělského kompostování, využití kompostu v zemědělské praxi, zařazení organické hmoty a živin z kompostu do bilance organické hmoty a živin v zemědělském podniku, osevní postupy a základní agrotechnika. Diskuze k nové vyhlášce o aplikaci kalů na zemědělskou půdu představen projekt k podpoře inovací do zemědělské praxe – PRV EIP opatření 16.1.1

ČAS: 10.00 – 15.00 hod.

CENA: ZDARMA

TERMÍNY A MÍSTO: 18. KVĚTNA 2017 RATIŠKOVICE, ZA MLÝNEM 1264, 696 02 RATÍŠKOVICE

PROGRAM

 • Legislativa ( související právní předpisy – odpady, hnojiva, dotace, AEO)
 • Vliv na půdu – kvalita kompostu, agrotechnika
 • Technologie výroby kompostu a její vliv na kvalitu kompostu
 • Ekonomika systému výroby organického hnojiva v zemědělském podniku
 • Diskuze - nová vyhláška
 • Exkurze na kompostárny s prezentací praxe

LEKTOŘI

 • Ing. Josef Svoboda, Ph.D. ÚKZUZ Brno
 • Ing. Ladislava Matějů, SZÚ Praha
 • Ing. Hejátková Květuše, ZERA z.s. Náměšť nad Oslavou
 • Ing. Něnička Pavel, ZERA a.s. Ratiškovice

Kompostárna zemědělského podniku ZERA Ratiškovice představí původní technologii, kde kompostuje čistírenské kaly, bioodpady z údržby zeleně, zemědělské suroviny. Kompost je nosným zdrojem živin a stabilitou a kvalitní produkce. Včetně diskuze k nové vyhlášce o aplikaci kalů na zemědělskou půdu bude představen projekt k podpoře inovací do zemědělské praxe – EIP opatření 16.1.1.

Přihlásit se na akci

Na POLNÍ DEN je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář, který najdete na www.zeraagency.eu.

Organizační záležitosti Jitka Schellová mob: 724 082 737, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

TATO AKCE JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU: „PROPAGACE A PODPORA KOMPOSTU JAKO PROSTŘEDKU PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŮDY“, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČR A ZA PODPORY KRAJSKÝCH ÚŘADŮ ČR.

Za podpory

Ministerstvo zemědělství

Pod záštitou

Ministerstvo životního prostředí

Provozovatel

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.

Podhradí 1022

675 71 Náměšť nad Oslavou

IČ: 70851131

Tel.: +420 568 620 070

Email: info@zeraagency.eu

O projektu

Popularizace a propagace kompostu s podtitulem Půda - kompost - život má podpořit zájem zemědělské praxe o využívání kompostu jako hnojiva, kompostu jako možnosti recyklace živin, což pomůže zvýšit kvalitu půdy a zlepšit environmentální dopady zemědělské činnosti.